szerző

Fórum Társadalomtudományi Szemle

Impresszum 2017/1

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XIX. év­fo­lyam Főszerkesztő Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke Öllös László Szer­kesz­tő­bi­zott­ság Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla...
Bővebben