Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
I. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

ÖLLŐS LÁSZLÓ: Újabb lehetőségek és újabb kihívás

TANULMÁNYOK

GYURGYÍK LÁSZLÓ: A szlovákiai vegyes házasságok demográfiai vonatkozásai 1949-től napjainkig
LAMPL ZSUZSANNA-SORBÁN ANGELLA: A szlovákiai és az erdélyi magyarok médiapreferenciái és fogyasztói szokásai
VADKERTY KATALIN: A belső telepítések 1945 után
BORDÁS SÁNDOR-HUNČÍK PÉTER: FER (feszültség-előrejelző rendszer)
HUSHEGYI GÁBOR: A Szép (1923) – magyar nyelvű művészeti folyóirat Csehszlovákiában
MÉSZÁROS ANDRÁS: A szociális idő

KONFERENCIA

LANSTYÁK ISTVÁN-SIMON SZABOLCS-SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Nyelvpolitika a kisebbségek oktatásában

KISS JÓZSEF: A szlovákiai magyar kisebbség a reformfolyamat első szakaszában (1964-1967)
LISZKA JÓZSEF: Etnikus specifikum – nemzeti hagyomány – nemzettudat
ÖLLŐS LÁSZLÓ: A kisebbségek és a demokrácia

Oral History

Elbeszélt történelem – a rendszerváltás évei: Csáky Pál
Magyar tudományos műhelyek Szlovákiában

TÓTH KÁROLY: Fórum Társadalomtudományi Intézet