Etikai kódex

Alapvető tudnivalók a lapról

A Fórum Társadalomtudományi Szemle (FTSZ) Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű társadalomtudományi folyóirat. Eredendően a kisebbségi társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, ennek témakörében nyelvi, történeti, etnológiai, folklorisztikai, szociológiai, demográfiai és politológiai kutatásokat végez. A FTSZ évente négy alkalommal jelenik meg, a lapszámok döntő mértékben tanulmányokat tesznek közzé, emellett helyet adnak tudományos közleményeknek és vitáknak, konferenciaismertetőknek, recenzióknak is.

A FTSZ-t a Fórum Kisebbségkutató Intézet adja ki. A lapot a főszerkesztő és a szerkesztőbizottság állítja össze, élén a szerkesztőbizottság elnökével. A szerkesztőbizottság egy-egy társadalomtudományi ágazat jeles hazai és külföldi tagjaiból tevődik össze. Az etikai normák betartására a szerkesztőbizottság ügyel. Ugyancsak a szerkesztőbizottság dönt a folyóiratba szánt tanulmányok publikálásáról. A publikálási lehetőség ingyenes, a szerzőktől anyagi ellenszolgáltatás nem várható el.

A FTSZ egyes számainak tartalma a lap internetes oldalán tekinthető meg. Ugyanitt részletek is olvashatók a közölt cikkekből. A teljes számok a Fórum Kisebbségkutató Intézet e-shopjában rendelhetők meg nyomtatott vagy pdf változatban.

A közlemények eredetisége

A FTSZ kizárólag eredeti kéziratokat közöl. A közlemények szakmai színvonalát a szerkesztőbizottság ítéli meg, külső lektori testület közreműködésével. A külső lektori testület tagjai nemzetközileg elismert szakemberek. A szövegek lektorálása anonim. A nem megfelelő színvonalú kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogadja el közlésre.

A szerkesztőség kötelességei

A szerkesztőség ügyel arra, hogy a közölt írások megfeleljenek a nemzetközileg elfogadott etikai normáknak és az akadémiai bevett gyakorlatnak. A szerkesztőség ügyel a folyóirat színvonalának folyamatos emelésére, a szólásszabadság megtartására, a szerkesztők, a szerzők és a tudományos vita függetlenségére, s védelmezi a szellemi tulajdonjogot. A szerkesztőségnek joga van visszautasítani azokat a kéziratokat, melyek nem esnek a lap profiljába. A kézirat megjelentetéséről a főszerkesztő dönt a szerkesztőbizottság és a külső lektorok állásfoglalása alapján. Külső lektori véleményezésre csak a tanulmányok esetében van szükség, az egyéb közlemények, recenziók megjelentetéséről a szerkesztőbizottság dönt. A főszerkesztő, a szerkesztőbizottság és a külső lektorok az írások minőségének megítélését a szerző korától, nemétől, származásától, szexuális irányultságától, vallási hovatartozásától, nemzetiségétől, állampolgárságától és politikai meggyőződésétől függetlenül végzi.

A szerző kötelességei

A lapba a szerző vagy a szerkesztőség felkérésére küldi meg írását, vagy magától jelentkezik s kínálja fel publikálásra a szövegét. A szöveg megjelentetésének feltétele, hogy a szerkesztőbizottság közlésre elfogadja. Tanulmányok esetében a szerző köteles a külső lektorok véleményét és ajánlásait figyelembe venni és a szöveget eszerint javítani vagy átdolgozni, amennyire szükséges. A szöveg szerzőjeként minden szerző nevét fel kell tüntetni, aki a szöveg létrehozásában részt vett, a szöveg létrejöttében nem részt vevő személyt nem szabad szerzőként feltüntetni. A szerző a tanulmányok esetében tartja magát a FTSZ-ben megjelenő tanulmányok formai és szerkezeti követelményéhez – e tekintetben a Szerzőink figyelmébe menüpont alatt talál információkat. Minden tanulmányhoz szükséges kulcsszavakat és rövid rezümét csatolni. A szerző a kézirata elküldésével egyetértését fejezi ki a lap etikai kódexével.

Lektorálás és a lektorok kötelességei

A lektorálás intézménye objektív, névtelen és bizalmas jellegű. Minden tanulmányt külső lektorok bírálnak el kizárólag szakmai szempontok alapján. A lektorok megítélik a tanulmány minden releváns jellemzőjét: illik-e a lap profiljába, vizsgálják a szöveg eredetiségét, a tartalom fontosságát, a bemutatás minőségét és módszertanát, nyelvi minőségét és tudományos megalapozottságát. Harmadik fél nem juthat a lektori véleményhez. A lektorok nem állhatnak érdekellentétben vagy konfliktusban a szerzővel, sem az előterjesztett tanulmányban foglaltakkal. A lektorokat a szerkesztőbizottság kéri fel a lektorálásra az adott tudományos és szakmai témában való jártasságuk alapján.

Az esetleges vitás kérdéseket illetően, melyek ebben a kódexben külön nincsenek említve, a szerkesztőség a bevett nemzetközi eljárás alapján foglal állást a Comittee on Publication Ethics szabályaival összhangban.