Szerzőink figyelmébe

A Fórum Társadalomtudományi Szemle évente négyszer jelenik meg. Kizárólag eredeti írásokat közöl, a tanulmányokat a szerkesztőség külső lektorokkal bíráltatja el. A szerzőkkel a kapcsolatot a főszerkesztő tartja. A szerző egy adatlap kitöltésével közli foglalkozását, lakhelyét és e-mail-címét.

Írását a szerző e-mailben küldi el a lap címére, elektronikus formában; a szöveges részt Wordben, a táblázatokat Excel programban. A tanulmányok terjedelmének fölső határa 40 oldal (72 ezer karakter szóközökkel együtt). A tanulmányhoz csatolni kell egy 6–12 soros magyar nyelvű rezümét és kulcsszavakat. A szöveg belső tagolását közbülső fejezetcímek jelezhetik. E belső címek sorszámmal is elláthatók (pl. 1., 1.1., 1.1.1.). A szövegbe kerülő ábrákat, illusztrációkat, képeket címmel látjuk el (pl. 1. táblázat. Magyarország nemzetiségi megoszlása 1880 és 1910 között). A tanulmány végén minden esetben szerepel Irodalom fejezetcím alatt a felhasznált és ajánlott szakirodalom.

A tanulmányokban hosszabb kifejtésekhez vagy levéltári és sajtóforrás esetén lapalji jegyzeteket használunk: a szövegben felső index utal a jegyzetre, s azt a lap alján oldjuk fel. A hivatkozásokat a szövegben zárójeles jegyzetekben jelöljük, a forrásmegnevezés vagy az idézet után, pl. (Huizinga, 1976 vagy Huizinga 1976, 115. p.)¸a hivatkozások feloldását az Irodalomban adjuk meg.

A szöveg végén közölt Irodalom fejezetben az évszámkiemelő bibliográfiát alkalmazzuk, melyben az adatokat a következő sorrendben tüntetjük fel: 1. a szerző neve, 2. a megjelenés időpontja, 3. a mű címe, 4. a megjelenés helye, 5. a kiadó neve, 6. oldalszám. A mű címe dőlt betűs. Pl.: Huizinga, Johan 1976. A középkor alkonya. Budapest, Európa.

Gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetén a sorrend: 1. a szerző neve, 2. a megjelenés ideje, 3. a szöveg címe, 4. a tanulmánykötet szerkesztője, 5. a tanulmánykötet címe, 6. a megjelenés helye, 7. kiadó, 8. oldalszám. A tanulmánykötet címe dőlt betűs. Pl.: Hajnal István 1986. In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Budapest, Magvető, 624–645. p.

Folyóiratokra, lapokra való hivatkozás esetén: 1. szerző, 2. a megjelenés ideje, 3. cím, 4. a lap címe, 5. a lap évfolyama, 6. a lap száma, 7. oldalszáma. A lap címe dőlt betűs. Pl.: Pašiaková, Jaroslava 1992. Kassák és a Bauhaus. Irodalmi Szemle, 35. évf. 7. sz. 692. p.

E-mail: csanda@foruminst.sk
Web: www.forumszemle.eu