Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
I. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

TARTALOM

TANULMÁNYOK

ÖLLŐS LÁSZLÓ: Örökség és program
MÁTRAI JULIANNA: A kisebbségi magyar pártok politikai stratégiái Közép- és Kelet-Európában (I. rész)
SZESZTAY ÁDÁM: A hivatalos szlovák-magyar kapcsolatok élénkülése 1956-1957-ben
TEREBESSY S. ARANKA: Középső-Zemplén népességfejlődése a dualizmus korában
LANSTYÁK ISTVÁN: Az 1999. évi kisebbségi nyelvtörvény
ZEMAN LÁSZLÓ: Ludmann Ottó
HÉDER ÁGNES: Szúnyog, menta és társaik

Oral History

Elbeszélt történelem. A rendszerváltás évei: Tóth Károly

Dokumentum

A Magyar Figyelő (1933-1935) repertóriuma (Végh László)

Könyvek

Stéphane Courtois et al.: Čierna kniha komunizmu (Varga Sándor)
Bordás Sándor-Hunčík Péter: FER (Csepeli György)
Lampl Zsuzsanna: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után (Laki Mihály)
Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Europäische Ethnologie (Liszka József)