Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
II. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tanulmányok

ANGYAL BÉLA: A szlovákiai magyar oktatásügy a kilencvenes években
LAMPL ZSUZSANNA: Romakérdés magyar szemmel (avagy hogyan látja a szlovákiai magyar közvélemény az ún. roma problematikát)
ANGYAL BÉLA: Magyar szervezetek és mozgalmak Csehszlovákiában (II.rész)
VADKERTY KATALIN: Nógrád mezőgazdasága 1848-1918 között
FARKAS GYÖRGY: A nemzetiségi megoszlás térszerkezete a vegyes lakosságú régiókban
LACZA TIHAMÉR: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában (II. rész)

Oral History

Elbeszélt történelem. A rendszerváltás évei: Barak László

Műhely

Kocsis Aranka: Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport