Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
VI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

LAMPL ZSUZSANNA: Az „1%-os törvény” társadalmi hatása Magyarországon és Szlovákiában
MATEUSZ GNIAZDOWSKI: Lengyel háborús menekültek az első bécsi döntés után Magyarországhoz csatolt szlovákiai területeken
LANSTYÁK ISTVÁN: Helyi „értékes” nyelvváltozatok, „tisztes” idegen szavak, „visszás”jelentések, „agresszív” rövidítések, „kevercs” nyelv és társaik. Válogatás a nyelvművelői csacskaságok gazdag tárházából (II. rész)
N. CSÁSZI ILDIKÓ: A társadalmi viszonyok, a nyelv- és a névhasználat kölcsönhatásai
FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Utókor, identitás

ZALABAI ZSIGMOND BIBLIOGRÁFIÁJA (összeállította Bereck Zsuzsa)

Konferencia

NAOKI KOSAKA: A közigazgatás reformja kapcsán a szlovák politikában 1925-1927-ben kibontakozott vita
JAROSLAVA ROGUĽOVÁ: A nemzetiségi politika két aspektusa a két világháború közötti Szlovák Nemzeti Pártban
IVANA SVÁTKOVÁ: A politikai pártok jogi szabályozására irányuló törekvések az 1918-1938 közötti Csehszlovákiában
VERES TÍMEA: A Tuka-per közvetlen előzményei a szlovák és a cseh sajtóban
VÖRÖS LÁSZLÓ: Tisza István nemzetiségi politikája és a szlovákok (1913-1915)

Dokumentumok

A csehszlovákiai  magyarok történetének válogatott dokumentumai a két világháború közötti időszakból (1918-1939)

Könyvek

Kiss J. László (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában. (Boros Ferenc)
Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld. Kárpát-medence régiói 11. (Lelkes Gábor)
Barbara Coudenhove – Kalergi-Oliver Rathkolb (Hg): Die Beneš-Dekrete. (Varga Sándor)