Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
VIII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Az intézmény kötelez Beszélgetés Tóth Károllyal, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójával (Fazekas József) 3
Öllös László A Magyar Koalíció Pártja a 2006-os parlamenti választások után 25
Liszka József Két part között… A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. Népi kultúra, nemzeti jelleg, interetnikus kapcsolatok 37
Lampl Zsuzsanna A szlovákiai magyarok politikai identitása 55
Matus Éva–Sebő Beáta–Végh Annamária A Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége 69
Popély Árpád A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó és a Csemadok megalapításában 83
Lelkes Gábor Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában az uniós tagság tükrében 107
Simon Attila Síppal, dobbal, nagybőgővel – avagy kísérlet a „Felvidék visszafoglalására” 1938. október 5-én 145
L. Juhász Ilona A szlovákiai magyar tájak temetőinek kutatása és dokumentálása 161
Konkoly László Tartalomfejlesztés és internetes tartalmak. A Fórum Intézet adatbázisai 169
Hunèík Péter Interetnikus tréningek pszichodramatikus módszerekkel 179
Bagin Árpád Egy új néprajzi jelenség Kelet-Közép-Európában? A Halloween és a tökbábukészítés egy kisalföldi településen, Ógyallán 195
Kusy Ferenc A Fórum Intézet és a digitalizálás 211
Fazekas József Kisebbség – tudományosság. A Fórum Társadalomtudományi Szemle nyolc évfolyamáról 219

A Fórum Kisebbségkutató Intézet publikációi 1996–2006 (Tóth Károly) 223

Könyvek
Viga Gyula (szerk.): Nagytárkány I. Tanulmányok a községtelepüléstörténetéhez és néprajzához (Gecse Annabella) 231
Bárdi Nándor–Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében (Vajda Barnabás) 232
Fazekas József–Hunèík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában 1–2. (Vajda Barnabás) 234
Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat (Presinszky Károly) 236