Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Popély Árpád A csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve 3
Simon Attila Az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség 29
Lanstyák István A nyelvi problémák kezelése 53
Lampl Zsuzsanna A Pozsonyból kiköltözött felső-csallóközi és Rajka környéki lakosság néhány jellemzője 77
Gecse Annabella „Itt idegen kántor sose énekelt…” 95

Oral History

Elbeszélt történelem. Grendel Lajos 121

Konferencia

Szilvási Andrea–Beke Zsolt Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában 135
Vízkeleti László Quo vadis, Europa? – Európai Polgári Kezdeményezés 141

Agora

Vajda Barnabás Húsz éve zajlott Párizsban az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 143

Reflexió

Vajda László Kommentár Ortutay Gyula naplójának egy rám vonatkozó bejegyzéséhez 151

Könyvek

Ortutay Gyula Napló 1., 2., 3. (Liszka József) 154
Marianna Szapuová (ed.) Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania (Bolemant Lilla) 159
Kontra Miklós Hasznos nyelvészet (Öllös László) 162
Bauko János Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere (Török Tamás) 164
Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink
(Bauko János) 165