Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

Lanstyák István: Nyelvi problémák a szlovákiaimagyar beszélő közösségben
Hoboth Katalin: A magyar szaknyelvkutatás múltja és jelene Szlovákiában
Sándor Eleonóra: A velencei bizottság a kisebbségi törvénytervezetekről
Lancz Attila: „A velencei bizottság minden megalapozott ajánlása”. Elemzés a velencei bizottság szlovákiai államnyelvtörvényt értékelő véleményéről és a vélemény konkrét ajánlásainak hatásáról a végleges törvényszövegre
Cúth Csaba: A kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és megvalósulásának körülményei a szlovákiai helyi önkormányzatokban 1999 és 2011 között
Simon Attila: A ketté osztott város. Az államhatár és az etnikumok közötti választóvonal által ketté osztott Komárom a két háború között
Gaučík István: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján

Agora

Vadkerty Katalin: A népfogyatkozás történelmi okai

Pályakép

Koncsol László

Konferencia

Bolemant Lilla: Interdiszciplináris konferencia a romantikus tudományfelfogásról

Könyvek

Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt. Esszék diktatúrától és demokráciáról (Kacsinecz Krisztián)
Keszegh Béla: A 2010-es parlamenti választások a szlovákiai magyarok tükrében (Csanda Gábor)