ISSN:1335-4361

XIII.évfolyam

Felelősszerkesztő: CSANDA GÁBOR
Főmunkatárs: FAZEKAS JÓZSEF
A szerkesztőbizottság elnöke: ÖLLÖS LÁSZLÓ

Szerkesztőbizottság:
Bíró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom:

Tanulmányok

Lanstyák István: Nyelvi problémák a szlovákiaimagyar beszélő közösségben
Hoboth Katalin: A magyar szaknyelvkutatás múltja és jelene Szlovákiában
Sándor Eleonóra: A velencei bizottság a kisebbségi törvénytervezetekről
Lancz Attila: „A velencei bizottság minden megalapozott ajánlása”. Elemzés a velencei bizottság szlovákiai államnyelvtörvényt értékelő véleményéről és a vélemény konkrét ajánlásainak hatásáról a végleges törvényszövegre
Cúth Csaba: A kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és megvalósulásának körülményei a szlovákiai helyi önkormányzatokban 1999 és 2011 között
Simon Attila: A ketté osztott város. Az államhatár és az etnikumok közötti választóvonal által ketté osztott Komárom a két háború között
Gaučík István: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján

Agora

Vadkerty Katalin: A népfogyatkozás történelmi okai

Pályakép

Koncsol László

Konferencia

Bolemant Lilla: Interdiszciplináris konferencia a romantikus tudományfelfogásról

Könyvek

Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt. Esszék diktatúrától és demokráciáról (Kacsinecz Krisztián)
Keszegh Béla: A 2010-es parlamenti választások a szlovákiai magyarok tükrében (Csanda Gábor)