Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok

L. JUHÁSZ ILONA: Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez
BÁNYAI VIKTÓRIA–KISS ENDRE: „…Ideje van a kövek összegyűjtésének” (Préd.3,5)
BALÁZS EDIT: Mi maradt a vidéki zsidóságból?
BÁNYAI VIKTÓRIA: „Derék asszonyok és jámbor férfiak” – sírfeliratok filológus szemmel
SZABÓ TÜNDE JUDIT: A zsidótemető -kutatás módszertani alapkérdései. Vizsgálatok Északkelet-Magyarországon
GLÄSSER NORBERT: Az élők háza. A közösségi emlékezet valós és virtuális terei a makói izraelita temetők példáján
BALOGH ISTVÁN: Se kultúra, se örökség? A zsidó temető helye a kulturális örökségben
KARA ANNA: Hazádnak rend(ül)etlenül légy híve?! Mécs László, a jászóvári premontrei kanonok
MOLNÁR FERENC: A Munkácsi Görögkatolikus Püspökség és az osztrák neoabszolutizmus (1849. augusztus – december 31.)

Agora

ROMAN HOLEC: Trianoni rituálék, avagy gondolatok a magyar historiográfia egyes jelenségeiről
ZAHORÁN CSABA: A Trianon-jelenség pozsonyi tükörben

Konferencia

BOLEMANT LILLA: Poszt-szocializmus (?) és feminizmus (?)

Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nemzetközi tudományos konferencia a nyitrai Konstantin FilozófusEgyetemen

Könyvek

Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Letűnt magyarok (Simon Attila)
Andrássy György és Vogl Márk (szerk.): Az emberi jogok és a nyelvek (Öllös László)
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (Misad Katalin)
Paládi-Kovács Attila (főszerk.): A magyar népi műveltség korszakai (Liszka József)
L.Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez (Gecse Annabella)