Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIV. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Andrássy György
Emberi jogok és elismert emberi jogok 3

Gaucsík István
A csehszlovákiai magyar szövetkezetek és pénzintézetek
átalakítása (1945–1950) 23

Popély Árpád
A magyar diplomácia és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956) 55

Dokumentum

Válogatás a prágai és a pozsonyi magyar külképviselet
jelentéseiből (1948–1956) 83

Agora

Tamás Pál
A szlovákiai „Ki a magyar?” vita 131
Csáky Pál

A szlovákiai magyar társadalom kedvezőtlen fejlődési tendenciái 145
Műhely
Bolemant Lilla

A TNT@F című magyar és a Gender/esélyegyenlőség/kutatás című
cseh nyelvű feminista folyóirat 155

Könyvek
Tóth, Andrej–Novotný, Lukáš–Stehlík, Michal: Národnostní menšiny
v Československu 1918-1938. Od státu národního ke státu
národnostnímu?
(Simon Attila) 163

Skultéty Csaba: Mi is volt a Szabad Európa Rádió? Egy szerkesztő
visszaemlékezései
(Vajda Barnabás) 165

Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.): Magyarok Szlovákiában.
VII. kötet, Nyelv
(Kralina Hoboth Katalin–Tóth Katalin) 166

Török Tamás: Ipoly mente helynevei. Adattár. 1. Kötet. Alsó-Ipoly mente
(Bauko János) 172

Nova Posoniensia. A pozsonyi Magyar Tanszék évkönyve
(Paszmár Lívia) 173