(1944. április 28., Nagykapos – 2013. szeptember 3., Pozsony)

Elhunyt Kiss József történész, levéltáros, újságíró, folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja, szeretett és tisztelt Józsefünk.
A történeti publicisztika volt egyik nagy erőssége, leggyakoribb és legközvetlenebbül ható érdeklődési és önkifejező területe, mely műfajterepnek egyedülálló képviselője volt. Mint maga vallotta erről a többnyire a napi és heti sajtóban vagy a rádióban a rendszerváltás után szaporodó, s csak élete legvégén ritkuló írásaiban: „A tudományos ismeretekre alapozó publicisztikai színre lépés sajátos módon ad képet a közszellem adott állapotáról és változásairól. Egy időszelvényen belül maga a múlt és jelen közötti párbeszéd is egyfajta folyamatos önreflexióvá válik.”
Fontosabb önálló kötetei: Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat (Pozsony, Kalligram, 1996, 220 p.); Kötődések és távlatok. Cikkek, esszék, tanulmányok. (Duna­szerdahely, NAP Kiadó, 2002, 192 p.); Irodalom – társadalmi-politikai erőtérben (Dunaszerdahely, NAP Kiadó, 2004, 120 p.).
Fontosabb tanulmányai: A szlovákiai magyar kisebbség a reformfolyamat első szakaszában. 1964–1967. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1999/1.; A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete a cseh–szlovák viszony keretei között. 1948–1960. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/3.; Szlovákia helye és szerepe Milan Hodža geopolitikai koncepciójában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2–3.; Novomeský és a szlovák–magyar kapcsolatok. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005/3.; 1956 ősze Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/3.; Az ideológiai sablonoktól a történelemértelmezés pluralizmusáig. Fórum Társadalom­tu­dományi Szemle, 2007/1.; Martin Rázus a szlovákiai magyar sajtó tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008/4.; Kísérlet egy önálló szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség létrehozására 1968–69-ben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2009/4.
Emlékét megőrizzük – művei, miként eddig, a jövőben is hivatkozási alapul szolgálnak majd a szlovákiai magyarok történetével, a magyar–szlovák kapcsolatokkal és a művelődéstörténettel foglalkozó kutatók számára.