Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVII. év­fo­lyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

Főmunkatárs
Fazekas József

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László,
Hunčík Péter, Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József,
Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tartalom

Tanulmányok

Puntigán József: Holokauszt Nógrádban
Baki Attila: Zsidók hetilapi aspektusból – Bars és Hont vármegye
Sipos László: A szlovákiai roma oktatási rendszer
Gaucsík István: Az Öreg Takarék. Az Ipolysági Takarékpénztár rövid története (1868–1945)
Kerényi Éva: Fürdőélet 4. Ajnácskő
Fedinec Csilla: Magyarok Kárpátalján (Ukrajnában): etnoregionális szándékok elméletének és gyakorlatának néhány aspektusa
Dobos Sándor: Magyar helységnevek Kárpátalján: kodifikációs kísérletek és eredmények (1989–2000)
Papp Adrien: Identitást alakító tényezők Tamás Mihály Két part között fut a víz című regényében

Közlemények

Vesztróczy Zsolt: Közép-Európa szolgálatában. Kiss Gy. Csaba 70 éves
A.Gergely András: Rontásvilágok, ígérethazák, elitjólét

Pályakép

Liszka József: Olvastam és olvastam… Beszélgetés Verebélyi Kincső professzor asszonnyal kultúráról, néprajzról és az élet dolgairól…

Könyvek

Lesley Milroyová–Matthew Gordon: Sociolingvistika. Metody a interpterace (Bilász Boglárka)
Pavol Matula: Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918–1938 (Baki Attila)