Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVIII. év­fo­lyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

Főmunkatárs
Fazekas József

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország),
Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország),
Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Tóth Károly (Szlovákia), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Lanstyák István: A magyar bibliafordítások jövőjéről. Gondolatok egy bibliafordítási kötet ürügyén
Liszka József: S botját ott lelte kivirulva. Egy motívum határtalanságairól – 2.
Bukovszky László: Lelley Jenő jobbkeze. Kaiser Gyula politikai életpályája
Bartha Ákos: „…gyakorlati közigazgatási ember akarok lenni…” Bajcsy-Zsilinszky Endre szüleinek címzett levelei Alsókubinból (1912–1914)
Fedinec Csilla–Csernicskó István: Széljegyzetek egy hivatalos lap margójára: Kárpátaljai Közlöny (1939–1944)
Kerényi Éva: Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 9. Dobsina magaslati nyaralótelepe

Tanlmányok

Cs. Nagy Lajos: Változások a magyar helyesírásban
Sánta Gábor: Hvozdzik-Juhász János és Fekete István

Évforduló

Voigt Vilmos: A 60 éves Liszka József köszöntése

Pályakép

Csanda Gábor: „Mindenhol, mindenkor és mindenkitől lehet tanulni”. Beszélgetés a 60 éves Liszka Józseffel

Könyvek

Liszka József (szerk.): Acta Ethnologica Danubiana 17. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2015 (Voigt Vilmos)
L. Juhász Ilona: Örök mementó. A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában (Verebélyi Kincső)
Zoltán Kántor (ed.): Autonomies in Europe: Solutions and Challenges (Öllös László)
Ábrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében (Demmel József)
Michal Stehlík: Slovensko. Zemĕ probuzená, 1918–1938 (Baki Attila)
Bauko János: Bevezetés a szocioonomasztikába. Oktatási segédlet (Angyal László)
H. Nagy Péter: Öt modern költő (Baka L. Patrik)
Csanda Gábor–H. Nagy Péter (szerk.), Költészet és… (Baka L. Patrik)