Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIX. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tanulmányok

BAUKO JÁNOS: A keresztnévdivat változása Szlovákiában
MISAD KATALIN: A nyelvváltozatok bemutatása a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvkönyveiben
KOLLÁTH ANNA: Tanárképzés és kétnyelvű közoktatás
BAJCSI ILDIKÓ: A hivatalos Magyarország és a Sarló. Jelentések a mozgalom vezető személyiségeiről
SZŰTS ISTVÁN GERGELY: A pozsonyi Madách Szalon kulturális és üzleti tevékenysége egy partnercég iratai alapján, 1942-1944
LISZKA JÓZSEF: Szent Péter muzsikája, avagy Tüske fogta zsidó. A gyerekfolklórtól Auschwitzig?

Közlemények

FÜLÖP LÁSZLÓ: Adattár iványi Fekete László füleki alkapitány jobbágyainak személyneveiről (1670-1684)

Pályakép

MIT ÉR AZ EMBER, HA KUTATÓ? Interjú Kontra Miklóssal, a nyelvtudomány kandidátusával, tudományos főmunkatárssal

Dokumentumok

ANGYAL BÉLA: Dokumentumok az Országos Magyar Kisgazda Földmíves és Kisiparos Párt és a Magyar Nemzeti Párt történetéhez 1920-1936