Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIX. év­fo­lyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok
ÖLLÖS LÁSZLÓ: Az európai önazonosság kérdéseinek egyik csoportja
POPÉLY ÁRPÁD: A kárpátukrán szojm megválasztása 1939 februárjában (1. rész)
L. JUHÁSZ ILONA: Kárpátok Őre és Vasturul. Egy első világháborús szobortípus újjászületése aktualizált ideológiai üzenettel
TÓTH ARNOLD: A Nagytárkányi népköltési gyűjtemény keletkezése. (Lázár Péter és a Folklore Fellows egri gyűjtése, 1913–1914)
RISZOVANNIJ MIHÁLY: Schnitzer Ármin és Pap Gábor barátsága – Schnitzer emlékiratainak tükrében
GAUCSÍK ISTVÁN: A kisebbségi magyar szövetkezeti központok kérdése a két világháború közötti Csehszlovákiában
KÁZMÉR ANIKÓ:Véleményes igekötők

Közlemények
VAJDA BARNABÁS: A párizsi béketárgyalások a kezdődő hidegháború kontextusában

Pályakép
SÁNDOR ELEONÓRA: „Itt kutatási szabadság van”. Beszélgetés a 60 éves Öllös Lászlóval

Könyvek
LENTNER CSABA: Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről (Nagy László)