Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

KISS JÓZSEF: Kísérlet egy önálló szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség létrehozására 1968—1969-ben
MÉSZÁROS MAGDOLNA: A szlovákiai magyarok politikai orientációja (A 2009 nyarán lefolytatott kérdőíves felmérés eredményei alapján)
KOCSIS ARANKA: Magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a két világháború közötti Pozsonyban
KONTRA MIKLÓS: Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében
MISAD KATALIN: A kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendelkezések Szlovákiában, Finnországban és Dél-Tirolban
KOMZSÍK ATTILA–LÁSZLÓ BÉLA: A szlovákiai magyar kisebbség intézményes művelődése a statisztikák tükrében
MÉSZÁROS LAJOS: Szuverenitás és emberi szabadság. Eszmefuttatások a kiadatás intézményével kapcsolatban

Dokumentum

Csehszlovákia — 1989. A rendszerváltás éve a magyar diplomáciai jelentések tükrében (Popély Árpád)
Javaslat a magyar tannyelvű iskolák részére folyó pedagógusképzés problémáinak megoldására és intézményesítésére (László Béla)

Könyvek

Bordás Sándor: Az agresszív kód (Balogh Tibor)
Öllös László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok (Tóth Károly)