Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

SZŰTS ISTVÁN GERGELY: Sikerek, kompromisszumok és kudarcok a felvidéki menekültek integrációs folyamataiban
ELEK ANITA: Kísérletek a csehszlovákiai magyarság politikai egységének megteremtésére a két világháború között
JANEK ISTVÁN: A szovjet diplomácia és a szlovák–magyar viszony alakulása 1939–1940 között
BAGYINSZKY MARIANNA: Migrációs és akkulturációs folyamatok Medgyesegyházán a szlovák–magyar lakosságcsere tükrében
GECSE ANNABELLA: „Kettős űrben”
SEBŐK SZILÁRD: Az igekötő-használat változásainak néhány jellegzetes esetéről, avagy „ledöbbentő igekötős formák bevállalása”
FODOR REGINA: Kettősnyelvűség, avagy nyelvjárás és köznyelv. egy kisiskolás nyelvének vizsgálata

Pályakép

KOMZSÍK ATTILA

Interjú a 70 éves László Béla professzorral

Konferencia

BOLEMANT LILLA: A magyarság és a nemiség metszetei. A társadalmi nemi szerepek intézményesülése

Könyvek

Demmel József: „Egész Szlovákia elfért egy tutajon…” Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről (Czékus Anita)
Szörényi László: „Újzélandot választottam ki új hazámul” (Csehy Zoltán)
Vajda László