Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le

negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:
Tanulmányok

LISZKA JÓZSEF: Hol ringtak a bölcsők? Kérdések és válaszkísérletek a Kőműves Kelemenné balladájával kapcsolatban
KERÉNYI ÉVA: Gömöri fürdőélet a 19. században I.
LANSTYÁK ISTVÁN: A fordítási egyenértékűség néhány válfajáról. Szempontok a magyar Újszövetség -fordítások és revíziók vizsgálatához
CSERNICSKÓ ISTVÁN: Ukrajna nyelvi helyzete egy amerikai film szinkronja tükrében
HUSZÁR ÁGNES-KEGYES ERIKA: Nyelvtani nem, női foglalkozásnevek és gender
BILÁSZ BOGLÁRKA-LUCIA SATINSKÁ: „A kétnyelvűség jegyében”. Nyelvmenedzselés szlovák-magyar Facebook-oldalakon
BAJCSI ILDIKÓ: Női szerepek kisebbségi helyzetben. Magyar női sorsok a két világháború közötti CSehszlovákiában
BOLEMANT LILLA:  Női szempontok a (cseh)szlovákiai magyar irodalom és újságírás történetében (1919-1938)

Közlemények

PÜSPÖKI NAGY PÉTER: Lehetőségek és választások

Könyvek

Cs. Nagy Lajos: Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (Koncsol László)
Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010) (Gazdag Vilmos)
Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010) (Bátyi Szilvia)
Tamáska Máté: Kassa-vidék településképei. Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén. A megszűnt nagybirtok telepes községeinek építészete 1945 után (Vajda Barnabás)