Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XXVII. évfolyam Főszerkesztő: Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke: Öllös László

Tanulmányok

Simon Attila: Himnuszperek a két háború közötti Csehszlovákiában. Adalék a szlovákiai magyarok és a csehszlovák állam viszonyához Gyurgyík László: A szlovákiai magyarsághoz tartozók számának, arányának változása járások szerint a 2011. és a 2021. évi népszámlálás adatai alapján Liszka József: A szóbeliségtől az írásbeliségig – és vissza? Jegyzetek Albert Wesselski korai munkássága kapcsán Szabó Gergely–Szabó Nikolett–Kőszegi Áron: Nyelvi ideológiák kisebbségben. Példák Katalóniából, a Csallóközből és Budapestről Iványi Márton Pál: Nyilvános táblák és korlátok. A közösségi média állampolgári részvételi oldala és a digitális objektivizmus igénye Szalai Andrea: Az online ima kapcsolati rítusa roma közösségekben a pandémia idején

Közlemények

Molnár Imre: Nyitva maradt egy ajtó. Apa(szocio)gráfia

Fórum-monológok

Hadas Miklós: Az élet vendégei vagyunk. Vataščin Péter monológja

Könyvek

Somorjai Ádám: Keresztes Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia története (1777–1914) Bodnár Krisztián: Ress Boglárka et al. (szerk.): Ibolyától krizantémig 1867–1920