Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XV. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Gaucsík István Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához (1905–1948)
Gábor Péter A Csehszlovákiának fizetendő magyar jóvátétel (1945–1949)
Molnár Ferenc A munkácsi püspökség kísérletei egy önálló görög katolikus érsekség felállítására a 19. század közepéig
Szakál Imre Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között
Túri László A vereckei honfoglalási emlékmű „mitológiájának” kialakulása és újraértelmezése mélyinterjúk tükrében
Antalicz Anikó Források a 20. század eleji magyarországi nemzetiségi tanítóperek történetéhez

Közlemények

Tóth László Adalék a (cseh)szlovákiai magyar tudományosság megszervezéséhez
Gágyor József Egy maréknyi anyanyelvünk aranypénzeiből

Műhely

Hegedűs Norbert A tudomány szolgálatában. Az Eruditio–Educatio 7. évfolyamáról

Könyvek

Eplényi Kata és Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai (Öllös László)
Braun László, Csernicskó István és Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján (Gazdag Vilmos)
Vajda Barnabás: Egy szabad hang Kelet-Európában. A Szabad Európa Rádió tevékenységéről a hidegháború alatt (Baka L. Patrik)
Bárczi Zsófia (összeáll.): Szerző – szöveg – olvasat. Irodalmi szövegek elemzése és tanítása (Csanda Gábor)