Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XV. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok
Lanstyák István: A Károli-biblia 20. és 21. századi revízióinak néhány kérdéséről
Vörös Ferenc: Térinformatika és névföldrajzi paradigmaváltás
Cs. Nagy Lajos: A számítógép a nyelvjáráskutatásban
Lucia Satinská: Bratilicious Prešburg: Napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvűsége89
Simon Szabolcs: Szlovákiai magyarok és újabb nyelvtörvények

Közlemények
Voigt Vilmos: Magyar – szlovák – német esetragok vizsgálata – és ennek tanulságai

Pályakép
L. Juhász Ilona: B. Kovács István hatvanéves

Könyvek
Vörös Ferenc: Mutatvány az 1720-as országos összeírás névföldrajzából (Angyal László)
Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos.” A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében (Sebők Szilárd)
Minya Károly: Változó szókincsünk (Bilász Boglárka)
H. Nagy Péter: Adatok tánca (Baka L. Patrik)

Nekrológ
Kiss József