Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XVII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tanulmányok

ÖLLÖS LÁSZLÓ: A nemzeti elválasztás öröksége és az Európai Unió
A. GERGELY ANDRÁS: Nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció. A mindenkori kozmopolita hatalom elvitatásáról
SIMON ATTILA: Nyilasok a spájzban. Szélsőjobboldali kísérletek a szlovákiai Magyar Párt átalakítására és Esterházy János eltávolítására a pártelnöki tisztségből 1939 és 1945 között
BAJCSI ILDIKÓ: A Prohászka Ottokár Körök Szövetsége az első Csehszlovák Köztársaságban. Generációs önszerveződés a keresztényszocialista ideológia jegyében
SEBŐK SZILÁRD: Nyelvről és nyelvet érintő kérdésekről alkotott elképzelések az Új Szó lapjain 1949 és 1999 között
KERÉNYI ÉVA: Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 7. Minden út Rozsnyóba vezet
GAUCSÍK ISTVÁN: Hiányzó fejezetek. Adalékok Hegysúr középkori történetéhez

Közlemények

FÜLÖP LÁSZLÓ: Levelek Eperjes város patikáriusához a 17. században

Konferencia

CSEHY ZOLTÁN: Tőzsér Árpád (ex)territóriuma

Könyvek

Németh Csaba–Varga László: Egy elveszett zászló nyomában. Tápiógyörgye és Nagymegyer kapcsolatának története. (Orsovics Yvette)
Karol Fremal: Slovenskí sociálni demokrati 1938-1944. Sociálnodemokratická strana na Slovensku v odboji a SNP (Baki Attila)
Miroslava Hlinčíková–Martina Sekulová (szerk.): Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. (Csanda Gábor)