Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
X. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok

LAMPL ZSUZSANNA: A szlovákiai magyarok választási magatartásának tendenciái
VATAŠČIN PÉTER: Szent János és a falu
BEVILAGUA BEÁTA: Három az egyben. Többnyelvűség egy dél-szlovákiai családban
JAKAB VERONIKA: A szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvek állapotáról
HORBULÁK ZSOLT: Dél-Szlovákia gazdasági és szociális helyzete néhány mutató tükrében (3. rész)

Közlemények
FÜLÖP LÁSZLÓ: A Bakics családról (16-17. század)

Agora
ÖLLÖS LÁSZLÓ: A közös indulás

Dokumentumok
CSANDA GÁBOR: Dobos László kéziratos hagyatékából

Pályakép
Mészáros András professzor hetvenéves

Könyvek
Maurice Halbwachs: Az emlékezet társadalmi keretei (Polgár Anikó)
Karikó Sándor (szerk.): Család, érték, nevelés (Bolemant Lilla)
Kulcsár László: A vidékfejlesztés elméleti megközelítése: regionális és kulturális összefüggések (Samu István)

Nekrológ
Zeman László (1928-2019) (Csanda Gábor)