Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XXV. évfolyam

Főszerkesztő: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke: Öllös László

Tanulmányok

Lanstyák István: A nyelvi aformalizmus és a formális stílus
Petteri Laihonen: Nyelvideológiák és iskolai tájképek a határon túli magyar tannyelvű iskolákban
H. Nagy Péter: A modern líra irodalomtörténeti problémái. Határmunkálatok és periodizáció
Natkó Anna: Irredentizmus, kisebbségi lét, revízió eltérő nézőpontokból. A Magyar Élet Felvidék-képe
Orbán Melinda: Megelőző közegészségügy – a zöldkeresztesek tevékenysége Kárpátalján
Godzsák Attila: A Magyar Államépítészeti Hivatal beruházásai az első bécsi döntés nyomán visszatérő zempléni részeken
Kerényi Éva: A turizmus kezdetei Gömörben

Közlemények

Liszka József: Párbeszéd a hazá(k)ról és a „hazáról”
A.Gergely András: Töprengés töprengésekről… Néprajzi naplójegyzetek naplójegyzet-néprajzként

Oral history

J. Mészáros Károly: Bukor Ádám kórlegyőző útja a cali vb-aranyakig

Könyvek

Schutzbach Csaba: Friedrich István. (100 éve történt az őszirózsás forradalom) (Keresztes Csaba)
Magyar Zoltán: Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus 1–4. (Liszka József)
Roncz Melinda–Tegdes Egyházi Dóra: Közös úton (Hicsik Dóra)
Csörsz Rumen István–Mészáros Gábor (szerk.): A kis világbeli nagy világ. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról (Bodnár Krisztián)
Fabó Edit (szerk.): Hazafiak voltak. Az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken (Bodnár Krisztián)
Istók Béla–Simon Szabolcs (szerk.): Online oktatás – kontaktoktatás. Edukációs folyamatok és a Covid19 (Baka Vida Barbara–Baka L. Patrik)