Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XXVI. évfolyam

Főszerkesztő: Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke: Öllös László

Tanulmányok

Mrva Marianna: Az intézményekbe vetett bizalom, politikai hatékonyság és a választási hajlandóság összefüggései a szlovákiai magyarok és szlovákok körében

Gyurgyík László: A szlovákiai magyar lakosság számának, arányának változása kerületek szerint a 2011. és a 2021. évi népszámlálás adatai alapján

Popély Árpád: „Létezik, bár keveset hallat magáról…” A Szlovák Nemzeti Tanács Nemzetiségi Bizottsága (1968–1971)

Liszka József: Szerelmes falurajz. Egy etnológus széljegyzetei Zalabai Zsigmond falurajzaihoz

Filep Tamás Gusztáv: Széthullott kontextusok. Széljegyzetek a Zalabai-monográfiához, negyedszázad múltán

Bajcsi Ildikó: „Itt nagyon szépen fogadtak, (…) nagy volt az összetartás”. Életútinterjú Yehudit Cohennel

Iváncsó Ádám: Az Eperjesi Torna és Vívó Egyesület története: 1896–1938

Péterfi Gábor: Szabó Dezső és a népi írók Kelet-Európája. Helyünk Európában

Pethő Tibor: A kiradírozott színész. Szilassy László ügye egykorú sajtóforrások alapján

Közlemények

Liszka József: Aki nem szállította a megoldást. A.Gergely András

Műhely

Szarka László: Kisebbségkutatók Mekkája – A flensburgi Európai Kisebbségi Központ működéséről és kiadványairól

Könyvek

Polgár Anikó–Szabó L. Dávid: Murzsa Tímea–Papp Ágnes Klára (szerk.): „Nekem is csak maszkjaim voltak”. Tanulmányok Szabó Magda életművéről

Csobády Csilla: Farkas Tamás–Slíz Mariann (szerk.): Tulajdonnevek és szótárak