Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t XXVII. évfolyam Főszerkesztő: Csanda Gábor A szerkesztőbizottság elnöke: Öllös László

Tanulmányok

Fedinec Csilla: Az orosz–ukrán háború az ukrán jogszabályokban (2014–2023). Somorjai Ádám: A szlovákiai magyarok Mindszenty hercegprímásnak a nyugati államfőkhöz írt leveleiben, 1945–1948. Keresztes Csaba: Menekült pedagógusok a második világháború utáni Magyarországon, különös tekintettel az újjáalakult Csehszlovákiából érkezőkre. Miklós Dániel: Aktivizmus bármilyen irányba. Vázlat Schultz Ignác második világháború alatti tevékenységéről. Dančo Jakab Veronika: Középiskolai tanulók vélekedése a kétnyelvű környezetben történő kódváltásról. Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságai az 1980–90-es évek fordulóján a Vörös Zászló járási lap anyagai alapján.

Közlemények

Fülöp László: Kövesdy Lukács 1556-ban kelt végrendeletéről.

Fórum-monológok

Hadas Miklós: A földönkívüli. Zsóka monológja.

Köszöntő

Liszka József: Az Integrátor. Végh László 75. születésnapjára.

Könyvek

Nagy Zsófia: Durst Judit–Nyírő Zsanna–Bereményi Ábel (szerk.): A társadalmi mobilitás ára. Első generációs diplomások és az osztályváltás következményei. Dudics Lakatos Katalin–Bárány Erzsébet: Kiss Anita: Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei. Polgár Anikó: Pusztai-Varga Ildikó: Mézescsók, dögcédula, szauna. A finn költészet fordításának kulturális dimenziói . Csehy Zoltán: Ladányi István: Megújuló befejezetlenség. Az Új Symposion folyóirat arculata, szerkesztési gyakorlatai és műfajai.