Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
III. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tanulmányok

TÓTH KÁROLY: Egy falu az etnikai peremvidéken: Vághosszúfalu
LAMPL ZSUZSANNA: Nevelési területek preferenciája a gimnáziumban
CSIZMADIA ERVIN: Pártok és politikai hálózatok
SIEGFRIED BECKER: Búzavirágok (Politikai és kulturális szimbolizmus a nemzeti konfliktusokban: Ausztria-Magyarország)
MÉSZÁROS ANDRÁS: „A legideálisabb gondolkodású liberális teológus” (Szelényi Ödön vallásfilozófiájáról)
NÉMETH ANDREA: A kódváltás pragmatiaki kérdései egy kétnyelvű közösségben

Dokumentum

1997. évi (1997. II. 14.) 70. számú törvény a külföldi szlovákokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (Fordította Szabómihály Gizella)
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága (Velencei Bizottság): Jelentés a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánásmódról

Konferencia

DAVIDE TORSELLO: Eszmecsere Kelet-Közép-Európáról (avagy mi újat mondhat egy nemzetközi konferencia a változó valóságról)

Reflexió

A. KIS BÉLA: Családnevek vizsgálata nyomán „felekezetnév-vizsgálat”
ZEMAN LÁSZLÓ: Kitekintés az összehasonlító irodalomtudományra

Könyvek

Közlemény

LANSTYÁK ISTVÁN – MENYHÁRT JÓZSEF: A Gramma Nyelvi Iroda (avagy: Lesz-e az álomból valóság?)

A Fórum Társadalomtudományi Szemle I-III. évfolyamának (1999-2001) tartalomjegyzéke