Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
VI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Ötéves a Szemle (Öllős László) 3

Tanulmányok
Izsák Lajos: A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944–1949 5
Lelkes Gábor: A európai parlamenti választások Szlovákiában 2004-ben 21
Rácz Kálmán: Esztergomi érsekség kontra csehszlovák állam – egyházi birtokperek a hágai bíróság előtt (1. rész) 35
Simon Attila: „Helyzet van.” Vázlat a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemtanítás állapotáról egy kérdőíves felmérés alapján 53
Kiss József: Szlovákia helye és szerepe Milan Hodža geopolitikai koncepciójában (2. rész) 85
Davide Torsello: Bizalom, bizalmatlanság és társadalmi kapcsolatok egy dél-szlovákiai faluban 103
Veres Valér: Jövőtervek a kisebbségi magyar és a többségi fiatalok körében a társadalmi-származási háttér kontextusában 119

Konferencia
Kontra Miklós: A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása 145
Liszka József: Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia? II. 153
Mészáros András: „Magyar filozófia = Magyarországon művelt filozófia” (Nyílt kérdések Hanák Tibor kapcsán) 161

Közlemények
Konferencia a szlovák és a cseh levéltárügy időszerű kérdéseiről (Gaucsík István) 169
„Megidézett reneszánsz.” A magyar filozófia történetével foglalkozó kutatók negyedik nemzetközi konferenciája (Mészáros András) 173
Az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság kihelyezett ülése (Lelkes Gábor) 175

Dokumentumok
Munka Jenőné, szül. Dobossy Ilona öccséhez írt levelei 177

Könyvek
Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban (Simon Attila) 191
Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában (Bauko János) 193
Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltozás kori Magyarországon (Szabómihály Gizella) 197