ISSN:1335-4361

Felelős szerkesztő
Csanda Gábor

Fő­munkatárs
Fazekas József

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László
Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Bíró A. Zoltán, Csanda Gábor, Fazekas József, Fedinec Csilla, Gyurgyík László, Hunèík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, Lampl Zsuzsanna,
Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, Simon Attila,
Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve
Simon Attila: Az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség
Lanstyák István: A nyelvi problémák kezelése
Lampl Zsuzsanna: A Pozsonyból kiköltözött felső-csallóközi és Rajka környéki lakosság néhány jellemzője
Gecse Annabella: „Itt idegen kántor sose énekelt…”

Oral history
Elbeszélt történelem. Grendel Lajos

Konferencia
Szilvási Andrea–Beke Zsolt: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában
Vízkeleti László: Határközi magyar–szlovák állampolgári fórum Nyitrán

Agora
Vajda Barnabás: Húsz éve zajlott Párizsban az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet

Reflexió
Vajda László: Kommentár Ortutay Gyula naplójának egy rám vonatkozó bejegyzéséhez

Könyvek
Ortutay Gyula: Napló 1., 2., 3. (Liszka József)
Marianna Szapuová (ed.): Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania (Bolemant Lilla)
Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet (Öllös László)
Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere (Török Tamás)
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink (Bauko János)