Önálló művek
A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945– 1948. München, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1979, 321 p.
A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945– 1948. München, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Máso­dik, részben javított kiadás, 1980, 321 p.
Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority, 1945–1948. New York, Social Science Monographs, Columbia University Press [distr.], 1982, 240 p.
A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945– 1948. [Pécs], Hunnia Kiadó Kft., 1989, 358 p.
A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945– 1948. Pozsony, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1992, 325 p.
A Kassai Kormányprogram és a magyarság „kollektív bűnössége”. Pozsony, Pannónia Kiadó, [1992], 50 p.
Eltévedtünk Európában? Publicisztikai írások 1989–1993. Pozsony, Madách-Poso­nium, 1994, 212 p.
Roky bez domoviny. Maďarská menšina na Slovensku po druhej svetovej vojne 1945– 1948. Budapest, Püski, 1994, 315 p.

Tanulmánykötetben megjelent írásai
Magyar kereszténydemokrata mozgalmak Csehszlovákiában és Szlovákiában. In K. Csé­falvay Eszter (szerk.): Közösségünk szolgálatában. A Magyar Keresztény­de­mokrata Mozgalom öt esztendeje. Pozsony, Microgramma, 1995, 11–16. p.
Fenyegetések sodrában. In Zalabai Zsigmond (össz.): Magyar jeremiád. Pozsony, Vox Nova, 1995, 7–16 p.

Publicisztikai írások, tanulmányok, kritikák, könyvismertetések
Készült egyszer egy alkotmánytörvény. Törvény vagy nem törvény? Szabad Újság, 2008/41., 3. p.
A lakosságcsere-egyezmény. Irodalmi Szemle, 1997/6–7., 87–90. p.
Magyar kereszténydemokrata mozgalmak Csehszlovákiában és Szlovákiában. Új Szó, 1995/64. Melléklet. MKDM-Híradó, A Magyar Kereszténydemokrata Mozga­lom időszakos kiadványa 1995/1., 2. p.
Fél évszázad tévedései. Vasárnap, 1995/3., 3. p.
A valóság ködbe vész. Vasárnap, 1994/51., 3. p.
Esterházy János balsorsa. Egy rejtélyes hatalmi bűnözésről. Vasárnap, 1994/38., 4. p.
Lefokozva és elfeledve. Dubček halála mögött nem maradhat kérdőjel! Vasárnap, 1994/28., 5. p.
Esterházy János keresztény embersége. Új Szó, 1994/110., 7. p.
A Duna menti sötét erdők. A futóárkok titka. Ligetfalui összefüggések. Vasárnap, 1994/21., 5. p.
A hármas koalíció történelmi szükségesség. Választási hazárdjátékok. Új Szó, 1994/67., 5. p.
Bantusztán. Itt? Sztálinista kísértetjárás. Gettópolitika-e a kisebbségi nyelv és kultúra védelme… Új Szó, 1993/241., 7. p.
Az önimádás szédelgései. Új Szó, 1993/233., 6. p.
A győzelemtől a vereségig 1. A katonai megrendszabályozás előzményei. Új Szó, 1993/192., 6. p.
A győzelemtől a vereségig 2. Magyarellenesség – a győztesek pózában. Új Szó, 1993/193., 4. p.
A győzelemtől a vereségig 3. Sohasem tették közzé a „behívólevelet”. Új Szó, 1993/194., 3. p.
A győzelemtől a vereségig 4. A demokráciát Gottwald örökségében keresik. Új Szó, 1993/195., 3. p.
Történelmi cselfogások. Ján Rohatý mesterkedése a Republikában. Új Szó, 1993/174., 5. p.
Köd előttem, köd utánam. Vasárnap, 1993/27., 5. p.
Nagy idők, kis emberek. Új Szó, 1993/88., 5. p.
Az álmok nem hazudnak. Új Szó, 1993/77., 6. p.
Nemzetközi fehér könyvek. Új Szó, 1993/57., 7. p.
Podolan úr fehér könyvei. Új Szó, 1992/290., 7. p.
Tudományos balkanizálás. Új Szó, 1992/285., 5. p.
Emberi, toleráns volt. Új Szó, 1992/264., 2. p.
Kényszerű hűség. Csehszlovákia hetvennégy éve és a magyar kisebbség. Új Szó, 1992/254., 6–7. p.
A reciprocitás útvesztői. Új Szó, 1992/230., 7. p.
Művésznő a barikádokon. Új Szó, 1992/200., 7. p.
Hatalmi lélekmérgezés. Új Szó, 1992/171., 7. p.
Megszépített messzeség: észrevételek Dagmar Čierna-Lantayová könyvéhez. Új Szó, 1992/149., 7. p.
Hét választás Szlovákiában. Visszaszorítani a nacionalizmust. Új Szó, 1992/123., 5. p.
A háború utáni csehszlovák–magyar lakosságcsere. Vasárnap, 1992/19., 5. p.
Ámokflutók a tudomány köntösében. Új Szó, 1992/87., 5. p.
Tudatmérgezés: Daniel Okáli öröksége. Új Szó, 1992/72., 5. p.
Bűvészmutatvány – a tudomány köntösében. Gottwaldtól napjainkig. Új Szó, 1992/29., 5. p.
Egy különös pártalapítás. Szabad Újság, 1991/126., 1–2. p.
A Magna Charta árnyékában. Új Szó, 1991/86., 4. p.
Véleménycsere a választási koalícióról. Dr. Hamerlik Rudolf álláspontja: Mi történt valójában? – Dr. Janics Kálmán MKDM-elnök válasza és Dr. Szöcs Ferenc MKDM alelnök kommentárja: Válasz Hamerlik Rudolfnak. Új Szó, 1990/110., 5. p.
Ki van kutyaszorítóban? Hunnia Füzetek, 1990, 37–42. p.
Felhívás: Alakuljanak magyar kereszténydemokrata klubok! Felhívók: Dr. Janics Kál­mán, nyug. orvos; Ordódy Katalin, írónő; Dr. Popély Gyula, történész; Dr. La­pos József, a Pozsonyi Műegyetem Építészmérnöki Karának docense; Földes­sy László (Zsére) programozó; Zilizi Tihamér, technikus. Új Szó, 1989/307., 4. p.
A romlás évtizede. Új Látóhatár, 1983/3., 330–341. p.
Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar Füzetek, Párizs, 1982, 125 p.
A csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség. Új Látóhatár, 1976/6., 523–537. p.
Czechoslovakia’s Magyar minority: An example of diaspora Nationalism. Canadian Review of Studies in Nationalism III, 1975/1., 34–44. p.
A szlovákiai magyar társadalom ötven éve. Valóság, 1971/6., 20–31. p.
Forgószelek nyomában. Irodalmi Szemle, 1970/3., 276–282. p.
Tovább kísért a múlt. Irodalmi Szemle, 1969/8., 752–756. p.
Távol az igazmondástól. Vasárnapi Új Szó, 1969/17., 5. p.
Az önbírálat torzulásai. Tilkovszky Loránt „Revízió és nemzetiségpolitika Magyar­or­szágon 1938–1941” c. könyvének ismertetője. Irodalmi Szemle, 1969/3., 270–275. p.
Becsületből elégtelen. Új Szó, 1968/191., 7. p.
A demagógia nem megoldás. Új Szó, 1968/128., 7. p.
Tanulmány Zvara könyvéről. Hét, 1968/17., 14. p.
Vádol és ítél a történetíró. (Martin Vietor: Dejiny okupácie južného Slovenska, 1968). Irodalmi Szemle, 1968/10., 941–946. p.
Két történelmi tanulmány a szlovákiai magyar kérdésről. Irodalmi Szemle, 1968/5., 439–450. p.
A történetíró dilemmája. Irodalmi Szemle, 1968/3., 266–267. p.
A Garamvölgye és a többiek. Új Élet, 1943/3., 78–81. p.
A népszaporodás új tényezői. Új Élet, 1942/9., 260–263. p.
A háborús magyar falu. Új Élet, 1942/7., 211–213. p.
Elvándorlás a Felvidékről. Új Élet, 1942/1., 18–20. p.
Három év szociális mérlege. Új Élet, 1941/10., 290–293. p.
Reformprogramtól a népfőiskoláig. Új Élet, 1941/5., 147–150. p.
Az európai forradalom sodrában. Új Élet, 1941/1., 1–3. p.
Nyitott kapuk előtt. Új Élet, 1940/10., 273–276. p.
Magyar népfajvédelem, vagy dunai kozmopolitizmus? Új Élet, 1940/7., 215–219. p.
Központosított szociálpolitika. Új Élet, 1940/1., 36–38. p.
Számadás: 1939. Új Élet, 1939/12., 404–407. p.
Várjuk a történelmi realizmust. Új Élet, 1939/10., 335–339. p.
Történelmet írunk. Új Élet, 1939/7., 418–420. p.
Új felvidékség. Új Élet, 1939/5–6., 287–291. p.
Válságunk felvidéki szemmel. Új Élet, 1939/3., 151–156. p.
A felvidéki magyarság nacionális tartalma. Új Élet, 1939/1., 54–55. p.
Ivana Bánová, Janics Kálmán, Szabó Rezső, Marián Andel, Ivan Brndiar, Zdenka Tóthová, Milan Ftáčnik, Július Brocka, Milan Sečánsky, Peter Tatár: Do videnia, náš parlament! Skladanie účtov očami poslancov. Plus 7 dní, 1992/8., 5. p.
Janics Kálmán–Szabó Rezső: Az MKDM – Együttélés képviselői klub Nyilatkozata. Sza­bad Újság, 1992/54., 1–2. p.
Janics Kálmán–Princzkel József: A koalíciós kormány hatalmi bűnözése a magyar nemzeti kisebbség ellen 1945-től 1948-ig. a Magyar Kereszténydemokrata Moz­ga­lom javaslata a „Jóvátétel” ügyében (tervezet). Az MKDM beadványa a prágai elnöki hivatal mellett működő előkészítő bizottság részére. Új Szó, 1992/97., 6. p.
Janics Kálmán–Szabó Rezső: Amit az egyiknek szabad… Mi lesz a 140 millióval? Az MKDM és az Együttélés SZNT-beli képviselői klubjának nyilatkozata. Új Szó, 1992/54., 4. p.

Interjúk, nyilatkozatok
Gaál László: Pelenkába csomagolt kézirat. Születésnapi beszélgetés, avagy A régmúlt idők felidézése a 90 éves Janics Kálmánnal vágkirályfai házában. Új Szó, 2002/302., 5. p.
Sándor Eleonóra: A rendszerváltás évei: Janics Kálmán. Elbeszélt történelem. Oral History. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001/1., 167–176 p.
A felnőtté válás kora (2): 1968. augusztus 21. – magyar szemmel. (Janics Kálmán, Csáky Pál, Dr. Szabó Rezső). Szabad Újság, 1998/34., 5. p.
Szabó Géza: Keménységgel szemben keménységet kell alkalmazni: Janics Kálmán nyolcvanöt éves. Szabad Újság, 1998/1., 4. p.
Augustín Marko: Čítali ste? Literárny týždenník, 1996/33., 11. p.
Tuba Lajos: Siker, hogy megmaradtunk. Janics Kálmán: „A sorskérdésekre adandó válaszok megfogalmazásakor félre kell tenni az ideológiai ellentéteket.” Új Szó, 1996/292., 5. p.
Botlik József: Janics Kálmán: A pozsonyligetfalui magyar tömegsír titka. A belügyesek ma már megnevezhetők. Szabad Újság, 1994/32., 11. p.
Kiss József: Igazságot szolgáltatni a kárvallottaknak: Beszélgetés a beneši dekrétumok szerepéről. (Popély Gyula, Janics Kálmán). Új Szó, 1993/156., 1., 8. p.
Miklósi Péter: Jelenidő. Interjú Janics Kálmánnal. Vasárnap, 1992/31., 3. p.
-mészáros-: Jogfosztás van készülőben… Szabad Újság, 1991/170., 1–2 p.
Miklósi Péter: Galántai villáminterjúk. (Magyar Ferenc, Janics Kálmán, Bugár Béla). Új Szó, 1991/89., 1., 4. p.
Miklósi Péter: A hét 7 kérdése arról, miként látja szerepét és legidőszerűbb teendőit az MKDM. Interjú Janics Kálmánnal. Hét, 1990/29., 2. p.

Janics Kálmánról írták
Dusza István: Sokáig tart még az éjszaka. A nyolcvanöt éves dr. Janics Kálmánt köszöntötte a Szlovákiai Magyar Írók Társasága. Új Szó, 1998/9., 9. p.
-rd-: Janics Kálmán köszöntése. Művei dokumentum értékűek. Új Szó, 1997/299., 9. p.
Janics Kálmán publicisztikája. Hét, 1995/11., 18. p.
Kamenec, Ivan: Janics Kálmán: Roky bez domoviny. Historický časopis, 1995/4., 743–744. p.
Kiss József: A párbeszéd reményében: Janics Kálmán könyve szlovákul. Új Szó, 1994/250., 1–2 p.
Kiss József: Szellemi közhaszon. Megjelent Janics Kálmán könyve szlovákul. Új Szó, 1994/225., 4. p.
Duka Zólyomi Árpád: Janics Kálmán köszöntése. Az Együttélés köszöntőlevele. Szabad Újság, 1993/12., 1. p.
Az MKDM elnöksége és az Új Szó szerkesztősége: Janics Kálmán 80-éves. Új Szó, 1992/305., 2. p.
Selmeczi Elek: Tisztelgés Janics Kálmán előtt. Szabad Újság, 1992/75., 7. p.
Kosár Dezső: Hetvenhét… Janics Kálmán születésnapi köszöntője. Új Szó, 1989/307., 4. p.
Szathmáry Ádám: Kit szolgál ez? Új Szó, 1979/20., 2. p.
Mikóts I. Róbert: Emlékezetünk orvosa. Hét, 1968/50., 6–7.p.

Megemlékezés
(gl) Gaál László: Janics Kálmánra emlékeztek halálának ötödik évfordulóján. A hetvenes években legismertebb munkája, A hontalanság évei című kötet külföldi megjelentetése miatt évekre eltiltották orvosi hivatásának gyakorlásától. Új Szó, 2008/197., 5. p.
Gaál László: Szobrot állítottak Janics Kálmánnak. A hontalanság évei szerzője előtt tisztelegtek. Új Szó, 2006/35., 31. p.
Meghalt Janics Kálmán. Vasárnap, 2003/35., 6. p.
Korpás Árpád: Elhunyt Janics Kálmán. Új Szó, 2003/193., 1. p.

Összeállította: Végh László
Szerkesztette: Sebő Beáta