Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XXI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tanulmányok

LAMPL ZSUZSANNA: A 2018-as szlovákiai magyar identitáskutatás elsődleges eredményei
MURÁNYI VERONIKA: Újraírt tér-képek 1. A bősi vízerőmű és az „Új-Duna” a helyiek szemszögéből
L. JUHÁSZ ILONA: Szent Cirill és Metód szobra Komáromban
EDUARD NIŽŇANSKÝ–DENISA NEŠŤÁKOVÁ: Az antiszemitizmus politikája Szlovákiában és a Svéd Királyság intervenciói 1942–1944/45 között a szlovákiai zsidók érdekében
JAKAB JUDIT: Roma oktatási helyzetkép egy vidéki térségben
TÓTH MIHÁLY: Nyelvkérdés Ukrajnában: jogi vagy politikai kategória?

Közlemények

KUBASSEK JÁNOS: A Magas-Tátra jeles természetvizsgálói

Konferencia

VATAŠČIN PÉTER: A vajdasági magyarok eszme- és politikatörténete (1945–1989)

Könyvek

Simon Attila (szerk.): Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével (Godzsák Attila)
Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve (Mészáros Veronika)
Soros Tivadar: Túlélni. Álarcban. Nácivilág Magyarországon, Szibériai Robinsonok (Polgár Anikó)
Király István: Napló 1956–1989 (Csehy Zoltán)
Kosztolányi Ádám: Keserű nevetés. Összegyűjtött írások (Csanda Gábor)
Zsolt Horbulák: Regionálne hospodárske dejiny Slovenska (Zilizi Kristóf)
Sanja Zlatanovic: Etnička identifikacija na posleratnom području: srpska zajednica jugoistočnog Kosova (Vataščin Péter)

Köszöntő

Végh László hetvenéves

Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek. Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett.