Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
X. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

VADKERTY KATALIN: Vádak, vádlottak, ítéletek. A szlovák népbíróságok történetéből
FEDINEC CSILLA: Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajztankönyvekben
LINTNER ANITA: Kétnyelvűség a két világháború közti Somorja hivatali nyelvében
BAUKO JÁNOS: A ragadványnévadás indítékai négy szlovákiai magyar településen
ANDREJ TÓTH: Habsburg Károly első magyarországi restaurációs kísérletének eredménye 1921 tavaszán — a csehszlovák—román szövetségi egyezmény megkötése
N. TÓTH ANIKÓ: Tündéri, titokzatos. Kovács Magda prózájáról

Pályakép

A kisebbségi lét kötelez. Beszélgetés Vadkerty Katalinnal (Fazekas József)

Bibliográfia

Szlovákiai magyar református vonatkozású könyvek válogatott bibliográfiája (1990—2007) (A. Kis Béla)

Agora

GAUCSÍK ISTVÁN: A szlovák pártstruktúra 1945—1948 között
KOCSIS ARANKA: Kultúrák találkozása — a falu és város között. Az OS, Slovenská kultúra medzi rurálnosťou 2007. 6. számához