Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
X. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok

BORDÁS SÁNDOR: Reváns és identitás
KESERŰ JÓZSEF: Narratíva és etika összefüggései Krúdy Gyula: Az útitárs című regényében
GÖRÖZDI ZSOLT: A protestáns egyházrendek problematikája a reformáció egyházaiban a 16. században
KARASSZON ISTVÁN: Nőalakok az ősatyákról szóló elbeszélésekben
VAJDA BARNABÁS: Multiperspektivitás és történelmi megbékélés
CS. MOLNÁR JÁNOS: A vallási interferenciák moszlim értelmezése (Van-e értelme vallási interferenciákról beszélni moszlim közegben?)
ERDÉLYI MARGIT: Az olvasás és olvasni tudás
BÁNDY GYÖRGY: Káin és Ábel (Egy mítosz interpretálása)
SIKOS T. TAMÁS—KOVÁCS ANDRÁS: Kiskereskedelmi hálózatok, vásárlási szokások, határmentiség Dél-Szlovákiában
SIMON SZABOLCS: Országos szintű pedagógiai mérések tanulságai. A középiskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás az írásbeli érettségi vizsga eredményeinek tükrében
KISS JÓZSEF: Martin Rázus a szlovákiai magyar sajtó tükrében

Műhely

„Egyetemünk egyfajta alternatívát nyújt.” Beszélgetés Albert Sándorral, a komáromi Selye János Egyetem rektorával (Fazekas József) ….135

Agora

SZABÓ INGRID—ANTALÍK IMRE: A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának fejlődési folyamata és fejlesztési lehetőségei
PAPP VANDA: Az Új Forrásban 1969 és 1989 között megjelent fordításokról

Évforduló

MISAD KATALIN: Jakab István nyelvész, nyelvművelő 80 éves
FAZEKAS JÓZSEF: A 80 éves Zeman László köszöntése

Dokumentumok