Tartalom

Tanulmányok

RUDOLF CHMEL: Ľudovít Štúr a szlovákok emlékezetében
LANSTYÁK ISTVÁN: Nyelvi ideológiák és filozófiák
MÁRIA HOMIŠINOVÁ: Az etnikai közösséghez való tartozás determináló hatása a szlovák többség és a szlovákiai kisebbségek tagjainak viselkedésére
MISAD KATALIN: Terminológiai problémák a szlovák—magyar, illetve a magyar—szlovák vonatkozású szakszótárakban és szakkifejezés-gyűjteményekben
JURAJ MARUŠIAK: A lengyel kisebbség Csehszlovákiában 1968 és 1970 között
BODÓ JULIANNA: A vendégmunka típusú migráció magatartásmintái a székelyföldi térségben (1. rész)

Pályakép

Felülnézetből, kritikusan és rácsodálkozva. Beszélgetés a 70 éves Rudolf Chmellel (Görözdi Judit)

Évforduló

Lankadatlanul. Žilka Tibor 70. születésnapjára (G. Kovács László)

Könyvek

Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság (Simon Attila)
Boris Divinský: Labor market — migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way (Gál Zsolt)