Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

KERESZTES CSABA: A felvidéki menekült magyar diákok magyarországi tanulmányai 1945–1949 között
LANSTYÁK ISTVÁN: A platni botránya. (Egy új stílusminősítési rendszer felé)
BODÓ JULIANNA: A vendégmunka típusú migráció magatartásmintái a székelyföldi térségben (2. rész)
GÁL ZSOLT: Munkaerő−migráció Szlovákiából a 2004−es uniós csatlakozás után
ANGYAL LÁSZLÓ: Szinkron nyelvészeti módszerek alkalmazása a helységnévkutatásban
SIMON ATTILA: 1968 szerepe a szlovákiai magyar tudományos intézményrendszer fejlődésében
PATAKY IVÁN: A Magyar Néphadsereg és Dél−Szlovákia lakosságának kapcsolata Csehszlovákia 1968. évi megszállása idején
VAJDA BARNABÁS: A csehszlovákiai magyarok nacionalizmusa – ahogy a Szabad Európa Rádióban látták

Közlemények

DÉCSY GYULA: Predesztinált, prediszponált – csak nem tudják

Agora

CSICSAY ALAJOS: Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai

Könyvek

Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél−Szlovákiában a két világháború között (Popély Árpád)
Kučera, Rudolf: Közép−Európa története egy cseh politológus szemével (Danis Ferenc)