Farkas Tamás–Slíz Mariann (szerk.): Tulajdonnevek és szótárak