Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIV. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tar­ta­lom

Tanulmányok

Gyurgyík László
Népszámlálás 2011. Kik vagytok, ismeretlenek? 3

Branislav Šprocha
A magyar nemzetiségű nők termékenysége Szlovákiában a demográfiai
statisztika adatainak tükrében 15

Pavol Tišliar
Szlovákia lakosságának etnikai összetétele 1919 és 1949 között 43

Simon Attila
Aktivista kísérletek a húszas évek szlovákiai magyar politikájában 57

Tóth László
Egy hamvába holt kísérlet – 1. Relle Iván kétnyelvű színháza
és a Nyugatmagyarországi Híradó Pozsonyban 1899–1902 85

Kosztyó Gyula
A Klebelsberg-féle iskolán kívüli népművelés intézményének
meghonosítása Kárpátalján (1940) 107

Közlemények

Rathmann János
Makó Pál mint új matematikai és logikai eszmék képviselője 119

Ág Tibor
Kunyhók öröksége 131

Könyvek

Simon Attila: Küzdelem a városért. Pozsony és a pozsonyi magyarság
1938–1939-ben
(Horbulák Zsolt) 139

Vajda Barnabás (szerk.): Államhatár és identitás. Komárom/Komárno
(Tamáska Máté) 141

L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az
összehasonlító folklorisztika köréből
(Klamár Zoltán) 143

Varga László: A zene szárnyán… A nagymegyeri énekkari mozgalom
120 éve (1892–2012)
(Orsovics Yvette) 144

Hrbácsek-Noszek Magdaléna: Regionális tudat az iskolában.
Regionális értékeink és az átörökítés
(Vízkeleti László) 146