Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
II. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tanulmányok

GÖNCZ LAJOS: Analitizáló és szintetizáló nyelvi megoldások Kárpát-medencei magyar beszélőközösségek körében
NÉMETH SZILVIA-PAPP Z. ATTILA: Többségi-kisebbségi médiahasználat és tolerancia
BUKOVSZKY LÁSZLÓ: Népképviseleti választások Nyitra megyében 1848–ban
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A csehszlovákiai magyarság felekezeti megoszlásának alakulása 1921 és 1991 között
LISZKA JÓZSEF: A szlovákiai magyarok populáris kultúrája a 20. században
MÉSZÁROS ANDRÁS: Magda Pál
ZEMAN LÁSZLÓ: Adalékok egy cserkészcsapat történetéhez

Oral History

Elbeszélt történelem. A rendszerváltás évei: Kollár Péter

Kronológia

POPÉLY ÁRPÁD: A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája (1945. április 13-1946. december 27.)

Konferencia

XI. Európai Nemzeti Kisebbségi Konferencia a karintiai Ossiachban (Varga Sándor)
Demokrácia és jogállam a szlovákiai és csehországi politikatudomány fejlődésének kontextusában (Öllös László)
A Cseh Politikatudományi Társaság kongresszusa (Öllös László)
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón (Liszka József)
A határ mint néprajzi probléma (L. Juhász Ilona)
1Migráció a Kisalföldön (Bukovszky László)

Könyvek

Nationale Frage und Vetreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948 (Varga Sándor)
Bárdi Nándor (szerk.): Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. Technikák és hagyományok (Tóth Károly)
Bárdi Nándor-Éger György (szerk.): Útkeresés és intergráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból 1989-1999 (Tóth Károly)
Richard von Dülmen: Historische Atropologie. Entwicklung – Propleme – Aufgaben (Liszka József)
Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór (B. Kovács István)
Magyar néprajz nyolc kötetben. VIII. Társadalom (Liszka József)

Tájékoztató

Bereck Zsuzsanna: Az információfogyasztó társadalom és a könyvtár_199

Resumé