Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
VII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

A pozsonyi magyar tanszék (Fazekas József)

Tanulmányok

ZEMAN LÁSZLÓ: Nyelvtudomány és nyelvoktatás
JAKAB ISTVÁN: A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei és szerepük az értelmező és az értelmezett szószerkezeti viszonyának tisztázásában
SIMA FERENC: A magyar magánhangzó-harmónia jellemzéséhez
LANSTYÁK ISTVÁN: A nyelvi tévhitekről – röviden
SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Nyelvművelés – nyelvtervezés – nyelvi menedzselés
MISAD KATALIN: A szaknyelvi regiszterek fejlesztésének szemantikai és pragmatikai összefüggései szlovákiai magyar viszonylatban
CSEHY ZOLTÁN: Enea Silvio Piccolomini, a szerelem költője
MÉSZÁROS ANDRÁS: A bűn és bűnhődés motívuma a Don Juan-művekben
GARAJ LAJOS: Az ember tragédiája a cseh és a szlovák színpadon
DUSÍK ANIKÓ: EötvösRegény
GRENDEL LAJOS: A modernizmus kezdetei a magyar prózában
HIZSNYAI TÓTH ILDIKÓ: Egy isteni jó színjáték a glogovai hegyen. „Mistico viaggio” a Szent Péter esernyőjében
TURCZEL LAJOS: Hagyományszemléletünk változásai 1919-1938 között
HUSHEGYI GÁBOR: Brogyányi Kálmán – a művészet, a nép, a nemzet és a politika  szolgálatában. 100 éve született a két világháború közötti korszak vitatott csehszlovákiai nmagyar személyisége
JAROSLAVA PAŠIAKOVÁ: Utópia és valóság Karel Čapek és Karinthy Frigyes életművében
CSANDA SÁNDOR: Ethey Gyula helytörténet-írói tudományos munkássága
FÓNOD ZOLTÁN: Tőzsér Árpád indulása és első költői korszaka
ZALABAI ZSIGMOND: Küzdelem a kisprózával
TŐZSÉR ÁRPÁD: Bejáratok. Olvasáspróba Várady Szabolcs A rejtett kijárat című könyvéhez

Műhely

Hagyomány és kontextus. Beszélgetés Mészáros Andrással (Fazekas József)

Agora

PAVOL BUJNÁK: Az összehasonlító irodalomtörténet alapfogalmai
RUDOLF CHMEL: Új kapcsolatok – régi problémák?

Dokumentumok

SAS ANDOR: A pozsonyi zsidóság 18. és 19. századi jog- és gazdaságtörténetéhez
Ismeretlen Sas-kézirat a pozsonyi zsidóság történetéről (Gaucsík István)
A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kiadványai