Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XI. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok

Petőcz Kálmán: A dél-szlovákiai szlovákok választási viselkedése 3
Szinek Kénesy Marianna–Orbán Elvira–Juhász Attila: Családtámogatás a szlovák közpolitikában 27
Mikóczy Ilona–Domonkos Lívia: A nők társadalmi helyzete Szlovákiában 53
Fedinec Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között 83
Márkus Éva: Kisebbségi oktatás – a magyarországi németek 111
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága 129
Zuzana Poláèková: A szlovák–magyar kapcsolatok néhány európai uniós ország sajtójának és tudományos szakirodalmának tükrében 143
M. Pintér Tibor: „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról 165

Reflexió

Kiss József: Az ideológiai sablonoktól a történelemértelmezés pluralizmusáig 183

Konferencia

Jelek a térben. Konferencia szakrális és nemzeti jeleinkről (L. Juhász Ilona) 191

Lapszemle

A Filozofia 2006-os évfolyama (Mészáros András) 193
Organon F – az analitikus filozófia folyóirata (Marián Zouhar) 195

Könyvek

Fenyvesi Anna (szerk.): A határon túli magyar nyelvváltozatok (Mészáros Tímea) 197
Paládi-Kovács Attila (szerk.): A nemzetiségek néprajzi felfedezői (Kocsis Aranka) 201
Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja (1929–1936) (Gaucsík István) 203
Archivum Sala. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve (Pokreis Hildegarda) 207