Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XIX. év­fo­lyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Szerkesztőbizottság: Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok

GAUCSÍK ISTVÁN
A magyarországi szövetkezeti rendszer a felvidéki (szlovák) régióban (1898-1918)

TÓTH LÁSZLÓ
Kényszerpályán. A pozsonyi magyar színjátszás az államfordulat idején (1918-1924)

L. JUHÁSZ ILONA
„Mi magyar dolgozók mindig Benne bíztunk”. Két jelképes temetés a személyi kultusz idején

SZERBHORVÁTH GYÖRGY
Tito temetése – Jugoszlávia rekviemje

Oral History

KOSZTOLÁNYI GÁSPÁR

Agora

SZENTANDRÁSI TIBOR
A magyarság megmaradásának esélyei Fölvidéken a jelenlegi erőviszonyok között 1. Kérdésfölvetés és néhány fogalom tisztázásának kísérlete

Könyvek

Fedinec Csilla (szerk.)
Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 1996-2006 (Öllös László)

Röhrich, Lutz
Begegnungen. Erinnerungen an meinen Kollegen- und Freundeskreis. Mit bibliographischen Anmerkungen und ein Gesamtverzeichnis der Puplikationen Röhrichs. Hrsg. von Mieder, Wolfgang–Neumann, Siegfried–Schmitt, Christoph–Wienker-Piepho, Sabine (Liszka József)

Liszka József
Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából (Gráfik Imre)

Szarka László
A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992 (Bajcsi Ildikó)

Jozef Tancer
Rozviazané jazyky – ako sme hovorili v starej Bratislave (Takács Henrietta)

Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.)
Nova Posoniensia VI. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve (Mészáros Veronika)

Zalmen Gradowski
Auschwitz-tekercs. A pokol szívében (Polgár Anikó)

Majdán János
A közlekedés története Magyarországon (1700-2000) (Bércesi Richárd)

H. Nagy Péter–Keserű József (szerk.)
A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére (Bkak L. Patrik)

Erdélyi Margit (szerk.)
Az irodalomoktatás új kihívásai (Baka L. Patrik)