Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XX. év­fo­lyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

TANULMÁNYOK

Juhász Ilona: Emlékezés és emlékeztetés. A komáromi zsidóság emlékjelei
Misad Katalin: A csehszlovákiai és szlovákiai kisebbségek személynévhasználatának szabályozása 1918-tól napjainkig, különös tekintettel a magyar kisebbségre
Sárosi-Blága Ágnes: Együtt, vagy külön? A településközi együttműködésekről szóló diskurzusok elemzése egy kistérség példáján
Fedinec Csilla: Az őslakos státusz Ukrajnában
Suslik Ádám: Katonai temetők Kelet-Magyarország külső hadműveleti területein 1914–1915-ben

DOKUMENTUMOK

Filep Tamás Gusztáv: Mankón járó demokrácia. Mutatvány egy Petrogalli Oszkár-szövegválogatásból 42

ORAL HISTORY

Hučko Károly

KONFERENCIA

Vataščin Péter: A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989–1999)

KÖNYVEK

Miroslav Pekník a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989, I–II. (Lampl Zsuzsanna)
Vladimír Srb: Proměny politických systémů Evropských mikrostátů (Öllös László)
Kovács László: Márka és márkanév. Márkakutatás és nyelvészet – metszéspontok, lehetőségek, kihívások (Simon Boglárka)

Lapunk része az Európai Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Index (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH Plus) folyóirat-minősítő rendszernek.Folyóiratunk a CEEOL nemzetközi adatbázis által jegyzett.