Serény szlovákiai magyar könyvtárosok – beszámoló a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevékenységéről

Intenzív évet tudhat maga mögött a több mint két évtizede tevékenykedő Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE). A kilencvenes évek legvégén létrejött egyesület a szlovákiai könyvtárakban dolgozó magyar könyvtárosokat, az önkormányzatoknál kulturális funkciókat betöltő alkalmazottakat és a magyar iskolák könyvtárosaiként tevékenykedő pedagógusokat fogja össze, szakmai képzéseiket szervezi és tapasztalatcseréiket segíti elő. A felnőttkort elért szervezet az utóbbi években színvonalas képzésein egyre több hazai könyvtáros szakmai továbbképzését segítette elő, ami nem kis háttérmunkával járt, jár.

A tavalyi évben ért véget az előző elnökség mandátuma, ezért 2021 márciusában tisztújító közgyűlést tartottak, majd március 31-én megszavazták az új elnökség tisztségeit. Az elnöki széket Kecskés Ildikótól Tegdes Egyházi Dóra vette át, alelnöki pozícióba Reicher Erikát választották, Roncz Melinda maradt az egyesület titkára, Fabó Máriának a gazdasági felelős tisztségét szavazták meg. Az elnökség a korábbi négy főről hétfősre bővült, így további elnökségi tagok lettek: Pethő Andrea, Smidt Veronika és Szeghy András. Az új elnökség elsődleges célja az volt, hogy a meglevő rendezvényeket, kapcsolatokat, együttműködéseket továbbra is fenntartsa, de néhány új feladatot is stratégiájuk részévé tettek.

A járványhelyzet sem akadályozta munkájukat, s az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a budapesti székhelyű Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének támogatásával és társszervezésével a tavalyi év tavaszán két képzést is rendeztek. 2021. április 27-én Dancs Szabolcs (Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Szabványosítási Iroda, irodavezető, Budapest) Szerzői jog a gyakorlatban címmel tartott online képzést az érdeklődő szlovákiai magyar könyvtárosoknak. 2021. május 18-án szintén nagyon aktuális témában, Álhírek, webbiztonság, internetes zaklatás – Mit tehet a könyvtáros? címmel valósult meg szakmai képzés, amely előadói Márföldi István (Médiatár vezető – Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza) és Zsigri Mária (gyermekkönyvtáros – Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely) voltak. A képzéseken összesen 47 hazai könyvtáros vett részt.

Az SZMKE szoros kapcsolatokat ápol a magyarországi könyvtáros szakmai szervezetekkel is, és tagjai rendszeresen részt vesznek magyarországi konferenciákon. 2021. július 8–9-én online formában került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 52. Vándorgyűlése, amelyre az egyesület egy összefoglaló videót készített.[1] A fiatal olvasókat megszólítva, az olvasást és a könyvtárakat népszerűsítve, 2021. július 14-én a Gombaszögi Nyári Táborban egy, az egyesület tagjainak könyvtárait bemutató kiállítást szerveztek, ami az Irodalmi Sátorban kapott helyett. Másnap Tegdes Egyházi Dóra (SZMKE elnök), Smidt Veronika (községi könyvtáros, Szőgyén, SZMKE elnökségi tag) és Herczeg Rita (Matej Hrebenda Könyvtár, Rimaszombat – igazgató) a szlovákiai könyvtárügyről és a könyvtárszakmáról tartottak kerekasztal-beszélgetést a tábor helyszínén.

Az utóbbi években az Egyesület többször is eredményesen pályázott, hogy tevékenységét biztosítani, illetve bővíteni tudja. A 2021-es évben négy sikeres pályázatot is magáénak tudhatott az Egyesület, így tevékenységüket tovább szélesíthették. A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) támogatásából egy országos rendezvénysorozatot valósíthattak meg Olvasás 21 címmel. A projekt keretében összesen 56 alkalommal valósult meg biblioterápiás csoportfoglalkozás országszerte a szlovákiai magyar közösség részére. Az egyes alkalmak általános iskolai, középiskolai és egyetemista diákok, valamint könyvtárosok, pedagógusok, érdeklődő felnőttek és nyugdíjasok részvételével zajlottak. Az irodalom- és olvasás-népszerűsítést megcélzó programok 17 településen kerültek megszervezésre: Pozsony, Somorja, Hodos, Dunaszerdahely, Bodak, Komárom, Dunaradvány, Érsekújvár, Nyitra, Ipolyság, Rimaszombat, Gombaszög, Rozsnyó, Várhosszúrét, Kassa, Nagykapos és Királyhelmec. A biblioterápiás csoportfoglalkozások lényege, hogy az irodalomterápia módszerével a mindennapi élet kihívásaihoz lelki erőforrást nyújtson a résztvevőknek. A foglalkozások három szakmai lektor vezetésével zajlottak: Bolemant Lilla (szerkesztő, nőjogi szakértő, irodalomkutató, irodalomterapeuta, Phoenix Polgári Társulás – elnök, Womanpress Kiadó – ügyvezető), Tegdes Egyházi Dóra (SZMKE elnök, Gömöri Művelődési Központ, Rozsnyó), Kiss Tímea (The Grund, ifjúságsegítő, magyar–angol szakos tanár, Komárom).

Egy másik, a KKA-nál támogatást nyert projekt keretében a weblapjukat fejlesztették, amelynek eredménye egy könyvtári módszertani anyagokat gyűjtő adatbázis. A Könyvtári foglalkozások gyűjteménye jelenleg 12 foglalkozástervet tartalmaz, de hosszú távú céljuk az, hogy tovább bővüljön a szlovákiai magyar könyvtárosok jó gyakorlataival. Az adatbázis nem mellékesen azt a célt is szolgálja, hogy inspirációt, motivációt nyújtson az egymástól távolabb tevékenykedő szakembereknek. Az egyes foglalkozástervek letölthetőek és szabadon felhasználhatóak, adaptálhatóak.

A Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásával egy szakmai kiadvány is elkészült, amely a Közös úton címet viseli, s amely az egyesület elmúlt 22 évének tevékenységét foglalja össze. A kiadvány elektronikus formában megtekinthető és letölthető az Egyesület weboldaláról.[2]

A BGA által támogatott másik projekt keretében két szakmai műhelynap valósulhat meg. Az első műhelynap 2022. április 22-én online formában került megrendezésre, célcsoportját az iskolai könyvtárosok és pedagógusok alkották. A szakmai programot Tegdes Egyházi Dóra (SZMKE elnök, Gömöri Művelődési Központ, Rozsnyó – kisebbségi kulturális menedzser) és Fülöp Éva (iskolai könyvtáros, hitoktató – Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium, Kassa) biztosították. Az aktív tudás- és tapasztalatcserét megcélzó műhelyfoglalkozáson 14-en vettek részt az ország különböző pontjairól.

A második szakmai műhelynap június 23-án, Muzslán a Községi Könyvtárban kerül megrendezésre jelenléti formában, amelyre a községi könyvtárosok jelentkezését várják. A foglalkozásokat és az előadásokat az Egyesülete elnöke, Tegdes Egyházi Dóra és Kecskés Ildikó (az SZMKE volt elnöke, jelenlegi tagja) tartják majd.

Ezek mellett az idén két online képzés is megrendezésre kerül a tavaszi-nyári időszakban az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének támogatásával és társzervezésével. Május 5-én a képzés fókuszába az olvasásfejlesztés került. Az Ötletek, módszerek a könyvtári olvasásfejlesztéshez című képzési napon közel kéttucat könyvtáros vett részt. Szó volt az olvasóvá nevelésről, az olvasási szokásokról és a szöveg nélküli képkönyvek (silent book) módszertanáról is. A képzési nap szakelőadói a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai voltak: Péterfi Rita (főigazgató) és Goda Beatrix (könyvtáros). Június 13-án a képzés keretében a speciális olvasói csoportokkal foglalkoznak majd a résztvevők.

Az OSZK Könyvtári Intézetének jóvoltából a képzések ősszel is folytatódnak. Az egyik témaköre a könyvtári digitalizálás lesz, a másik képzésen pedig a könyvtári marketinggel ismerkednek meg a könyvtárosok. Az Egyesület szeptember 22-én Komáromban a Szinnyei József Könyvtárban szervezi meg szakmai napját, amelynek keretében előadásokkal és workshopokkal is készülnek. A programokról az Egyesület weboldalán és közösségi oldalán lehet majd információt kapni. A kör tehát bezárul, illetve az élet folyik tovább, ahogy az Egyesület lelkes tagjai is fáradhatatlanul dolgoznak tovább a szlovákiai magyar olvasókért, közösségért, kultúráért.