Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2007/3

Impresszum 2007/3

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
IX. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

DUBA GYULA: Az alapozó dicsérete. Turczel Lajos 90. születésnapjára
SZEBERÉNYI ZOLTÁN: Felelősség és anyagismeret. Adalékok Turczel Lajos életművéhez
GÖRÖMBEI ANDRÁS: Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában
SZARKA LÁSZLÓ: „Nádi élet”, „eltűnt gondolatok”. Szlovákiai magyar önértelmezések az első bécsi döntés idején
KONCSOL LÁSZLÓ: Előtte és utána

Függelék:

Koncsol László: Írások mérlegen. Turczel Lajos könyve
MÉSZÁROS ANDRÁS: Az irodalomtanár Németh Sándor
VADKERTY KATALIN: Néhány adat a szlovákiai népbíróságok történetéből
POPÉLY GYULA: Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918–1938
KERESZTES CSABA: A Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar nemzetiségű diákok hazatérése otthonaikba 1949–1951 között

Dokumentumok

A Két kor mezsgyéjén kritikai fogadtatásának dokumentumaiból

TOLVAJ BERTALAN: Két kor mezsgyéjén. Turczel Lajos új könyve
FÓNOD ZOLTÁN: Őszinte igazságkereséssel… Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén című könyvéről
DALLOS ISTVÁN: Két kor mezsgyéjén
SZEBERÉNYI ZOLTÁN: Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén
RÁKOS PÉTER: Megjegyzések Turczel Lajos könyvéhez
FOGARASSY LÁSZLÓ: Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlõdési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között
SZALATNAI REZSŐ: Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén

Bibliográfia

Turczel Lajos – személyi bibliográfia (Összeállította Bereck Zsuzsanna)

Interjú

Van egy befejezetlen sakkjátszmám… Beszélgetés Jan Janků, egykori mírovi politikai fogollyal (Molnár Imre)

Lapszemle

A Historický èasopis 2006−os évfolyamának rövid mérlege (Simon Attila)