Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2010/2

Impresszum 2010/2

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
XII. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom

Tanulmányok

SKALA TAMÁS: Adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez
LANSTYÁK ISTVÁN: A nyelvi problémák típusai nyelvi jellegük szerint
LAMPL ZSUZSANNA: A rejtőzködés misztériuma, avagy adalékok az MKP és a Most-Híd választási eredményéhez
TÓTH LÁSZLÓ: Adalékok Peéry Rezső élet- és pályakezdéséhez
KŐMÍVES TIBOR: „Búcsú a latin nyelvtől”. A kassai közigazgatás nyelvváltása 1840-ben
GECSE ANNABELLA: „Szent” tárgyak rendszere – profán tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében
KACSINECZ KRISZTIÁN: „A hatalom célja a hatalom.” A totalitárius ideológiák „irracionális logikájának” elemzése George Orwell és Arthur Koestler regényeinek tükrében

Pályakép

L. JUHÁSZ ILONA: Interjú a 70 éves Voigt Vilmos professzorral

Konferencia

SIMON ATTILA: Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és szlovák kollektív emlékezetben 1918–2010. A szlovák–magyar történész-vegyesbizottság idei éves konferenciája Érsekújvárott
BOLEMANT LILLA: Kockázati társadalom és felelősség. alkalmazott filozófiai konferencia Pécsett

Könyvek

Zeman László: Visszalapozások. Válogatott tanulmányok és ismertetések (Simon Szabolcs)
Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között (MayerJudit)
Holec, Roman: Dinamitos történelem. A pozsonyi Dynamit Nobel vegyipari konszern a közép-európai történelem keresztútján 1873–1945 (MayerJudit)
Öllös László: Národná identita slobodného človeka (Végh László)
Öllös László: Národná identita slobodného človeka (Csanda Gábor)