Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2008/1

Impresszum 2008/1

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
X. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

BÁRDI NÁNDOR–SZARKA LÁSZLÓ: Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség− és nemzetpolitika az uniós Közép−Európában
ŠTEFAN ŠUTAJ–SÁPOS ARANKA: A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében (A 2007−es év példáján szemléltetve)
ÖLLÖS LÁSZLÓ: Nemzeti harc és támogatás a magyarországi magyarságpolitikában
MÁRIA HOMIŠINOVÁ: Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok. Empirikus elemzés a nemzeti identitás szerkezetéről
ANNA JUROVÁ: A szlovákiai romák Csehszlovákiában az 1945 és 1947 közötti időszakban (A mobilitás szabályozása és az elnyomás folytonossága)
POPÉLY ÁRPÁD: A csehszlovák–magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei
TÓTH ÁGNES: Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet változásának néhány összefüggése a Dél−Dunántúlon (1945–1949)
BÁNYAI VIKTÓRIA–KORMOS SZILVIA: Alsó− és Felsőszeli egykori zsidó népessége

Konferencia

A magyar–magyar kutatások hasznáról és haszontalanságáról (Kontra Miklós)
IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Hagyomány és modernitás. Szeged, 2007. július 2–6. (Liszka József)

Könyvek

Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája (Öllös László)