Szemle archív

Fórum Társadalomtudományi Szemle2008/3

Impresszum 2008/3

Fó­rum Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szem­le
negyedévenként megjelenő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­t
X. évfolyam

Főszerkesztő
Csanda Gábor

A szerkesztőbizottság elnöke
Öllös László

Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
Biró A. Zoltán (Románia), Fedinec Csilla (Magyarország), Holger Fischer (Németország), Gyurgyík László (Szlovákia), Hunčík Péter (Szlovákia), Petteri Laihonen (Finnország), Lampl Zsuzsanna (Szlovákia), Lanstyák István (Szlovákia), Lengyel Zsolt (Németország), Liszka József (Szlovákia), Mészáros András (Szlovákia), Roncz Melinda (Szlovákia), Simon Attila (Szlovákia), Szarka László (Magyarország), Andrej Tóth (Csehország), Végh László (Szlovákia)

Tartalom:

Tanulmányok

LELKES GÁBOR: Területi különbségek a dél-szlovákiai vállalkozói térben
MARIÁN GAJDOŠ: Az ukrán nemzetiségi oktatás kialakulása és problémái Szlovákiában
KOZMÁCS ISTVÁN: Kisebbségi nyelvhasználat — anyaország nélkül
GAUCSÍK ISTVÁN: A szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a hálózatépítés és a központszervezés tükrében (1918—1938)
STANISLAV KONEČNÝ: A ruszin és az ukrán kisebbség fejlődésének kulturális vonatkozásai Szlovákiában a második világháború utáni évtizedben
HÁHN JUDIT: Sztereotípiák és előítéletek nyomában: a magyarországi németség 1945-ben
TRASER JULIANNA SÁRA: Bevándorláspolitika és az EU

Dokumentumok

A prágai tavasz. Válogatás a prágai tavasz és a normalizáció első éveinek szlovákiai magyar vonatkozású dokumentumaiból (Összeállította Popély Árpád)

Könyvek

Lesznyák Ágnes: Communication in English as an International Lingua Franca (Kovács Emőke)